GHS Group Oy
Uutiskatu 2
RTI-talo

Yleisradion kaukojäähdytysprojektin kolmas vaihe käynnistyi. GHS Group Oy vastaa projektin johdosta.