GHS Group Oy
Uutiskatu 2
RTI-talo

Järvenpään Mestariasunnot Oy -konserni ja GHS Group Oy ovat allekirjoittaneet talotekniikan suunnittelupuitejärjestelyiden sopimukset. Sopimukset kattavat uusiutuvien energiajärjestelmien suunnittelutehtäviä ja hankekohtaisia LVIA–suunnittelutehtäviä.